Woensdag 05 augustus 2015

Sportevenementen en hun medische voorzieningen

Het doel van een inventariserende studie was het verkrijgen van inzicht in de mate waarin sportbonden medische richtlijnen dicteren aan organisatoren van sportevenementen. Met de studie wil de Stichting Service Médical aandacht vestigen op de medische voorzieningen tijdens sportevenementen. Zij vindt het geïnventariseerde materiaal van belang voor beleidsmakers, bestuurders van sportbonden, wedstrijdorganisatoren etc. Zestien van de vierentwintig respondenten hebben medische richtlijnen ten aanzien van de organisatie van sportevenementen.
Referaat, verschenen in Geneeskunde & Sport, 38, 6, 2005. P.H. Swillens. Trefwoorden: sportevenement, maatregelen, medische richtlijnen, medische commissie,

Het doel van een inventariserende studie was het verkrijgen van inzicht in de mate waarin sportbonden medische richtlijnen dicteren aan organisatoren van sportevenementen. Met de studie wil de Stichting Service Médical aandacht vestigen op de medische voorzieningen tijdens sportevenementen. Zij vindt het geïnventariseerde materiaal van belang voor beleidsmakers, bestuurders van sportbonden, wedstrijdorganisatoren etc. Zestien van de vierentwintig respondenten hebben medische richtlijnen ten aanzien van de organisatie van sportevenementen. Opvallend, en misschien wel evident, is dat de meeste bonden die medische richtlijnen hanteren een sportsoort vertegenwoordigen met een relatief hoog blessurerisico. De disciplines die het meest in een medische commissie vertegenwoordigd zijn, zijn de arts en de fysiotherapeut. Van de negentien bonden met een medische commissie gaven negen bonden aan dat deze zich bezighoudt met de medische inhoud rond de organisatie van sportevenementen. Vijf sportbonden gaven aan voornemens te zijn op korte termijn de medische richtlijnen ten behoeve van wedstrijden te herzien. De uitkomsten van het onderzoek vormen een eerste indicatie. Het verdient aanbeveling het geïnventariseerde materiaal te gebruiken voor verder onderzoek.