Woensdag 30 september 2015

Sportblessures bij de huisarts: registratie, behandeling en verwijsbeleid

De huisarts heeft een belangrijke rol bij de behandeling, doorverwijzing en preventie van sportblessures. Preventie van sportblessures is gebaat bij een goede registratie van de incidentie en medische behandeling. Speciļ¬eke informatie over sportblessures die door de huisarts worden behandeld was tot voor kort schaars. De gegevens over sportblessures uit de huisartsregistratie zijn vergeleken met reeds beschikbare gegevens.
Wetenschappelijk onderzoek, verschenen in Sport & Geneeskunde, 2, 2010. H. Valkenberg, G.A. Donker, W. Schoots, I. Vriend. Trefwoorden: epidemiologie, blessurepreventie, huisartsregistratie, sportgeneeskunde, sportletsel, sportblessures, huisarts, cmr, OBiN

x