Maandag 10 augustus 2015

Spierbelasting en RSI

In dit artikel wordt een overzicht gegeven van een aantal theorieën omtrent het ontstaan van RSI (repetitive strain injury), in dit geval beperkt tot stoornissen van spieren. Bewegen is een ruizig proces. De mate van ruis wordt beïnvloed door bijvoorbeeld vermoeidheid en stress.
artikel, verschenen in Geneeskunde & Sport, 1, 2005. M.J.M. Hoozemans, B. Visser, M.A. Huysmans, E.M. Speklé, J.H. van Dieën. Trefwoorden: Sport & Geneeskunde, RSI, spierbelasting, pathofysiologie, repetitive strain injury

In dit artikel wordt een overzicht gegeven van een aantal theorieën omtrent het ontstaan van RSI (repetitive strain injury), in dit geval beperkt tot stoornissen van spieren. Bewegen is een ruizig proces. De mate van ruis wordt beïnvloed door bijvoorbeeld vermoeidheid en stress. Om aan precisie-eisen te blijven voldoen is een verhoogde spieractiviteit noodzakelijk. Ook positieve ‘feedback-loops’ via g-motoneuronen zijn mogelijk verantwoordelijk voor deze verhoogde spieractiviteit. De Cinderella hypothese maakt aannemelijk dat ook bij laag intensieve spieractiviteit schade zou kunnen ontstaan, doordat de belasting op lokaal (spiervezel)niveau toch hoog kan zijn. Schade lijkt te ontstaan door een toename van de calciumconcentratie in de spiercellen bij langdurige spieractiviteit. Effectieve maatregelen tegen RSI lijken vooral het aanpassen van de taakeisen te zijn en het voorkomen van langdurige activatie van steeds dezelfde spiergroepen.