Maandag 03 augustus 2015

Sexual maturation of pubertal girls; physical and hormonal development in relation to metabolic and nutrional factors

Onderzoek naar de invloed van leefstijlfactoren (lichaamsmassa, lichaamsvetverdeling, voeding en lichamelijke activiteit) op de regulatie van puberteitsaanvang en ontwikkeling van puberale meisjes.

Om meer inzicht in de invloed van leefstijlfactoren op de regulatie van puberteitsaanvang en ontwikkeling te krijgen, hebben we een studie gedaan naar lichaamsmassa, lichaamsvetverdeling, voeding en lichamelijke activiteit van puberale meisjes. De volgende vragen werden beantwoord:

  • Welk plasma (biologisch beschikbare) geslachtshormonen kunnen de timing van puberale gebeurtenissen in meisjes voorspellen?
  • Is er een verschil in de snelheid van puberteitsontwikkeling tussen vroeg en laat rijpende meisjes?
  • Zijn de metabole en voedingsfactoren, lichaamsvetmassa, lichaamsvetverdeling, lichamelijke activiteit en componenten in de voeding gerelateerd aan lichamelijke en hormonale geslachtrijping van puberale meisjes?
  • Zijn omvangen en huidplooien indicatoren voor de subcutane lichaamsverdeling of het intra-abdominale vet in puberale meisjes?
  • Hoe verandert de lichaamsvetverdeling tijdens de puberteit in niet-dikke en dikke meisjes?
  • Kunnen lichaamsmassa, lichaamsvetverdeling of voedingsgewoonten gedurende de puberteit beschouwd worden als belangrijke factoren, die verantwoordelijk zijn voor de verschuiving in de aanvang van puberteit en menarche of de gezondheidsrisico’s in volwassenen in Westerse landen?

Wilt u dit item inzien? Stuur dan een mail naar vsg@sportgeneeskunde.com.