Donderdag 17 september 2015

Sacroiliac Joint Pain: clinical assessment and diagnostic accuracy

Waar gaat het precies om in Van der Wurffs proefschrift? De auteur stelt terecht dat er geen consensus bestaat over oorzaak, aard en prevalentie van aandoeningen, zo ook niet ten aanzien van de diagnostiek van SI-gerelateerde chronische rugklachten. Dat maakt een betrouwbare diagnose nogal moeilijk. Volgens de auteur wordt een aanvaardbare diagnostische nauwkeurigheid wel bereikt met een combinatie van vijf provocatietesten (Gaenslen test, Patrick sign, Compression test, Thigh Trust test en Distraction test). Als minimaal drie van deze testen positief zijn neemt de waarschijnlijkheid toe dat pijn bij chronische lage rugpijn patiƫnten, aangegeven onder het niveau L5, gerelateerd is aan een sacro-iliacaal gewricht.
Proefschrift, verschenen in Geneeskunde & Sport, 38, 4, 2005. R. Stoeckart. Trefwoorden: sacro-iliacaal gewricht, oorzaak, , prevalentie, klinische tests, mobiliteit, provocatietesten, pathogenese

De promovendus, fysiotherapeut en manueel therapeut P. van der Wurff stelt dat er geen consensus bestaat over oorzaak, aard en prevalentie van aandoeningen. Dat maakt een betrouwbare diagnose nogal moeilijk. Dit moge blijken uit het gegeven dat er vele tientallen, zo niet honderden tests in omloop zijn (geweest) om te achterhalen of er met een sacro-iliacaal gewricht iets mis is, en zo ja, wat. De nieuwe doctor concludeert dat individuele klinische testen, die pijn provoceren of de mobiliteit van het gewricht vaststellen, onbetrouwbaar zijn. Een aanvaardbare diagnostische nauwkeurigheid wordt wel bereikt met een combinatie van vijf provocatietesten (Gaenslen test, Patrick sign, Compression test, Thigh Trust test en Distraction test). Als minimaal drie van deze testen positief zijn neemt de waarschijnlijkheid toe dat pijn bij chronische lage rugpijn patiënten, aangegeven onder het niveau L5, gerelateerd is aan een sacro-iliacaal gewricht. Eén van de stellingen van Van der Wurff wil ik de lezer zeker niet onthouden: ‘Indien de politiek het huidige klimaat waarin wetenschappelijk onderzoek wordt verricht niet op korte termijn verbetert, zal het toekomstperspectief niet anders zijn dan dat dit onderzoek zal plaatsvinden zoals in de oudheid, namelijk zittend en denkend onder een boom.’