Vrijdag 20 juli 2018

Risk factors for injury in talented soccer and tennis players-a maturation-driven

Het proefschrift van Alien van der Sluis gaat over de risicofactoren voor blessures bij getalenteerde voetballers en tennissers tijdens hun rijpingsproces richting de volwassenheid. Talentvolle spelers trainen veel tijdens de puberteit, maar in deze periode ontwikkelen ze zich ook lichamelijk en cognitief – groeispurt en veranderingen in risicogedrag.

Het proefschrift van Alien van der Sluis gaat over de risicofactoren voor blessures bij getalenteerde voetballers en tennissers tijdens hun rijpingsproces richting de volwassenheid. Talentvolle spelers trainen veel tijdens de puberteit, maar in deze periode ontwikkelen ze zich ook lichamelijk en cognitief – groeispurt en veranderingen in risicogedrag.

 

In het jaar van de groeispurt hebben talentvolle voetballers meer kans op acute blessures dan het jaar ervoor of erna. Als een speler in een maand meer dan 0,6 cm groeit en 0,3 toeneemt in BMI in combinatie met een laag vetpercentage dan heeft de speler in de maand daarop meer kans op blessures. Als een speler een late groeispurt heeft, dan is het jaar voor de groeispurt en tijdens de groeispurt een risicovolle periode voor overbelastingblessures. Trainers van talentvolle sporters moeten daarom rekening houden met de groei van sporters en zouden de groei maandelijks moeten monitoren om de risicovolle periodes in kaart te brengen.

 

Ook blijkt uit het proefschrift dat tennissers met meer risicobereidheid – gedrag dat vaak toeneemt tijdens de puberteit – meer en ernstigere overbelastingsblessures hebben. Spelers die goed zijn in inschatten van de ernst van blessures hebben minder vaak overbelastingblessures. Daarom zouden talentvolle sporters ondersteuning moeten krijgen bij het inschatten van risico’s en verloop van klachten.

 

Alien van der Sluis promoveerde op 15 februari 2017 aan de Rijksuniversiteit Groningen.

Lees het proefschrift.