Woensdag 05 augustus 2015

Risicofactoren voor plotse hartdood tijdens het skiën

Het doel van dit case-control onderzoek was het verkrijgen van inzicht over additionele risicofactoren en triggers voor plotse hartdood bij skiën. De toename in sympathische activiteit in skiën kan de autonome balans verstoren, resulterend in ritmestoornissen en plotselinge hartdood.
Referaat, verschenen in Geneeskunde & Sport, 2, 2001. A.G. Tuinman. Trefwoorden: skiën, wintersport, hartfalen, hypertensie, coronaria, inactiviteit, plotse hartdood, sudden cardiac death

Het doel van dit case-control onderzoek was het verkrijgen van inzicht over additionele risicofactoren en triggers voor plotse hartdood bij skiën. De toename in sympathische activiteit in skiën kan de autonome balans verstoren, resulterend in ritmestoornissen en plotselinge hartdood. Ook verhoogt skiën de hartslag, bloeddruk en plaatjes aggregatie door verhoging van sympatico-adrenerge activiteit, wat een plaque ruptuur of coronaire thrombusvorming kan geven. Als preventieve maatregel wordt skiërs met een verhoogd risico aanbevolen om met behulp van een adequaat trainingsprogramma het lichaam te laten wennen aan zware lichamelijke activiteit. Medicamenteuze behandeling zoals antihypertensieve medicatie, ß-blokkers en aspirine kan ook worden overwogen. Verder is een warming-up voor aanvang van een afdaling net zo belangrijk als een adequate, bij de conditie passende ski-intensiteit. Onderzoek: Burtscher et al. Prior myocardial infarction is the major risk factor associated with sudden cardiac death during downhill skiing. Int J Sports Med 2000;21:613-615.