Vrijdag 02 september 2016

Richtlijnen Sportmedisch Handelen 2015

De Vereniging voor sportgeneeskunde (VSG) kent al jaren de Richtlijnen voor artsen omtrent het sportmedisch handelen. aanleiding voor de herziening van de Richtlijnen is het verschijnen van het eindrapport ‘Meedoen of stoppen’ van de commissie Anti-Doping Aanpak geleid door Winnie Sorgdrager . Dit rapport zet aan tot het werken aan een dopingvrije sportcultuur in Nederland. Met het oog hierop heeft het bestuur van de VSG, samen met de Dopingautoriteit en NOC*NSF, de Medisch Ethische Commissie van de VSG gevraagd de Richtlijnen te herzien. Bij die gelegenheid is tevens gekeken naar verschillende andere onderdelen van de Richtlijnen die aan herziening toe waren met dit document tot gevolg.
VSG Richtlijn, monodisciplinaire richtlijn (2015). E. Goedhart, I. van Hilvoorde, O. de Hon, C. Ottevanger, E. Schoots, H. Smid, P. Verstappen. Trefwoorden: algemeen, verantwoordelijkheden, begeleider, medisch technisch handelen, doping, vechtsporten, jeugd, medische keuringen,

 

De Vereniging voor Sportgeneeskunde (VSG) heeft diverse richtlijnen op haar website gepubliceerd. 

Voor het aanpassen van de Richtlijnen tot deze Richtlijnen Sportmedisch Handelen 2015 is een begeleidingscommissie samengesteld. Daarin zaten afgevaardigden van VSG, Dopingautoriteit en NOC*NSF. De Medisch Ethische Commissie van de VSG organiseerde in de afgelopen jaren verschillende bijeenkomsten waar onderdelen van deze Richtlijnen centraal stonden. 

Inhoud Richtlijnen Sportmedisch Handelen 2015:

  1. Hoofdstuk 1 Richtlijnen met toelichting >> Algemeen
  2. Hoofdstuk 2 Richtlijnen met toelichting >> Verantwoordelijkheden als begeleider
  3. Hoofdstuk 3 Richtlijnen met toelichting >> Medisch technisch handelen
  4. Hoofdstuk 4 Richtlijnen met toelichting >> Doping
  5. Hoofdstuk 5 Richtlijn met toelichting >> Vechtsporten
  6. Hoofdstuk 6 Richtlijn met toelichting >>Jeugd
  7. Hoofdstuk 7 Richtlijnen met toelichting >> Medische keuringen
  8. Literatuur