Donderdag 09 juli 2015

Richtlijnen gezond bewegen

Ondanks de populariteit van sport in de Nederlandse samenleving blijkt uit studies dat circa 60% van de volwassen Nederlandse bevolking onvoldoende lichamelijk actief is. Inmiddels is ook overtuigend aangetoond dat regelmatige lichamelijke activiteit gunstige effecten heeft op de fitheid en gezondheid van mensen.
Onderzoeksartikel, verschenen in Geneeskunde & Sport, 34, 4, 2001. B. Coumans, M.T.W. Leurs. Eerdere publicatie over richtlijnen voor gezond bewegen is reeds verschenen als: Kemper HCG, Ooijendijk WTM, Stiggelbout M. Consensus over de Nederlandse norm voor gezond bewegen. TSG 2000;78:180-183. Trefwoorden: lichamelijke (in)activiteit, gezondheid, fitheid, sport- en bewegingsstimulering

Ondanks de populariteit van sport in de Nederlandse samenleving blijkt uit studies dat circa 60% van de volwassen Nederlandse bevolking onvoldoende lichamelijk actief is. Inmiddels is ook overtuigend aangetoond dat regelmatige lichamelijke activiteit gunstige effecten heeft op de fitheid en gezondheid van mensen. De hoge mate van bewegingsarmoede in combinatie met de inmiddels duidelijke gezondheidswaarde van een lichamelijke actieve leefstijl rechtvaardigt een nationaal bewegingsstimuleringsbeleid. In dat kader is de Nederlandse Norm Gezond Bewegen geformuleerd.