Vrijdag 02 september 2016

Richtlijn ‘Visus en oogafwijkingen in relatie tot sportbeoefening'

Deze richtlijn richt zich op bepaling van de visus en inschatting van oogafwijkingen in relatie tot sportbeoefening als onderdeel van een sportmedisch onderzoek. Doel is om dit onderdeel van een sportmedisch onderzoek te standaardiseren met betrekking tot uitvoering en interpretatie. Daarbij is uitgegaan van bestaande evidence en consensus waardoor een juiste, duidelijke en uniforme advisering en handelwijze mogelijk wordt gemaakt.
VSG Richtlijn, protocollen onderdelen Sportmedische onderzoeken (2006). Trefwoorden: visus, oogafwijking, myopie, intraoculaire pathologie, compressie, pupil, iris, sclerae, oogleden, slijmvliezen, binoculair, dieptezien, Myopie, Amblyopie, Hypermetropie, Astigmatisme, Intraoculair, Amblyopie, lui oog, strontje, Hypermetropie, oververziendheid,

De Vereniging voor Sportgeneeskunde (VSG) publiceert diverse richtlijnen op haar site, waaronder richtlijnen rondom protocollen over onderdelen van het sportmedische onderzoek.  Deze richtlijn richt zich op bepaling van de visus en inschatting van oogafwijkingen in relatie tot sportbeoefening als onderdeel van een sportmedisch onderzoek. Doel is om dit onderdeel van een sportmedisch onderzoek te standaardiseren met betrekking tot uitvoering en interpretatie. Daarbij is uitgegaan van bestaande evidence en consensus waardoor een juiste, duidelijke en uniforme advisering en handelwijze mogelijk wordt gemaakt.

Inhoud richtlijn

 

  1. Algemeen
  2. Onderzoek
  3. Anamnese

 

           3.1. Inspectie van de ogen

 

                        3.1.1. Hulpmiddel

 

                        3.1.2. Methodiek

 

           3.2. Visus

 

                        3.2.1. Benodigdheden

 

                        3.2.2. Methodiek

 

           3.3. Dieptezien (binoculair)

 

                        3.3.1. Benodigdheden

 

                        3.3.2. Methodiek

 

           3.4. Kleuronderscheidingsvermogen

 

                         3.4.1. Benodigdheden

 

                         3.4.2. Methodiek

 

        4. Overzicht meest voorkomende afwijkingen

 

            4.1. Ogen

 

                        4.1.1. Afwijkingen van de oogstand en oogbewegingen

 

                        4.1.2. Afwijkingen van pupil, iris en cornea

 

                        4.1.3. Ontstekingen (..rood oog")

 

                        4.1.4. Afwijkingen van de oogleden

 

                             4.1.4.1. ontstekingen

 

                             4.1.4.2. afwijkingen van de stand

 

          4.2. Visusafwijkingen

 

                        4.2.1. Myopie

 

                        4.2.2. Amblyopie

 

                        4.2.3. Hypermetropie

 

                        4.2.4. Astigmatisme

 

                        4.2.5. Intraoculaire oorzaken

 

          4.3. Gestoord dieptezien

 

          4.4. Gestoord kleurenonderscheidingsvermogen

 

    5. Omschrijving van de afwijkingen en het beleid t.a.v. sport

 

          5.1. Ogen

 

                        5.1.1 Afwijkingen van oogstand en oogbewegingen

 

                             5.1.1.1. Scheelzien

 

                             5.1.1.2. Afwijkingen van de oogbewegingen

 

                       5.1.2. Afwijkingen van iris, pupil en cornea

 

                       5.1.3. Ontstekingen ("rood oog")

 

                       5.1.4. Afwijkingen van de oogleden

 

                             5.1.4.1. Ontstekingen

 

                             5.1.4.2. Afwijking van de stand

 

                       5.2. Visusafwijkingen

 

                             5.2.1. Myopie of bijziendheid (meestal bij oudere kinderen)

 

                             5.2.2. Amblyopie of "lui oog"

 

                             5.2.3. Hypermetropie of oververziendheid

 

                             5.2.4. Astigmatisme

 

                             5.2.5. Intraoculaire oorzaken

 

                       5.3. Gestoord dieptezien

 

                       5.4. Gestoord kleurenonderscheidingsvermogen   

        Literatuur