Maandag 05 september 2016

Richtlijn 'Urineonderzoek'

Deze richtlijn richt zich op onderzoek van urine als onderdeel van een sportmedisch onderzoek en is bedoeld om deze als onderdeel van een PSMO te standaardiseren met betrekking tot uitvoering en interpretatie, gebaseerd op bestaande evidence en consensus, waardoor een juiste, duidelijke en uniforme advisering en handelwijze mogelijk wordt gemaakt.
VSG Richtlijn, protocol onderdelen SMO (2007). Trefwoorden: urine, glucose, eiwit, pH, ketonen, witte bloedcellen, rode bloedcellen, niercheck, diabetes

De Vereniging voor Sportgeneeskunde (VSG) publiceert diverse richtlijnen op haar website, waaronder richtlijnen omtrent protocollen over onderdelen van sportmedische onderzoeken. Deze richtlijn richt zich op onderzoek van urine als onderdeel van een sportmedisch onderzoek en is bedoeld om deze als onderdeel van een PSMO te standaardiseren met betrekking tot uitvoering en interpretatie, gebaseerd op bestaande evidence en consensus, waardoor een juiste, duidelijke en uniforme advisering en handelwijze mogelijk wordt gemaakt.

 

Inhoud Richtlijn:

Consensus Urineonderzoek

Samenvatting

Werkwijze

Urineonderzoek met Indicatorstick

1. Algemeen

2. Werkwijze en interpretatie