Maandag 05 september 2016

Richtlijn ‘Screening op risicofactoren hart/vaatziekten'

Deze richtlijn richt zich op het screenend onderzoek op cholesterol als onderdeel van een sportmedisch onderzoek en is bedoeld om de bepaling van het cholesterol als onderdeel van een PSMO te standaardiseren met betrekking tot uitvoering en interpretatie, gebaseerd op bestaande evidence en consensus, waardoor een juiste, duidelijke en uniforme advisering en handelwijze mogelijk wordt gemaakt.
VSG Richtlijn, protocollen onderdelen SPMO (2007). Trefwoorden: cholesterol, HDL-cholesterol, triglyceriden, PSMO, LDL-cholesterol

De Vereniging voor Sportgeneeskunde (VSG) publiceert diverse richtlijnen op haar website, waaronder protocollen over onderdelen van het Sportmedisch Onderzoek. Deze richtlijn richt zich op het screenend onderzoek op cholesterol als onderdeel van een sportmedisch onderzoek en is bedoeld om de bepaling van het cholesterol als onderdeel van een PSMO te standaardiseren met betrekking tot uitvoering en interpretatie, gebaseerd op bestaande evidence en consensus, waardoor een juiste, duidelijke en uniforme advisering en handelwijze mogelijk wordt gemaakt.

Inhoud richtlijn:

Consensus 'Screening op risicofactoren hart/vaatziekten'

Richtlijn Cholesterolmeting

  1. Algemeen en indicatiestelling
  2. Meting en nauwkeurigheid
  3. Interpretatie
  4. Patiënteninformatie