Maandag 05 september 2016

Richtlijn 'Screening op diabetes type 2'

Deze richtlijn is bedoeld om de bepaling van het bloedglucose als onderdeel van een sportmedisch onderzoek te standaardiseren met betrekking tot uitvoering en interpretatie, gebaseerd op bestaande evidence en consensus, waardoor een juiste, duidelijke en uniforme advisering en handelwijze mogelijk wordt gemaakt.
VSG Richtlijn, protocol onderzoek sportmedisch onderzoek (2015). Trefwoorden: diabetes, diabetes type 2, suikerziekte, bloedglucose, Leuven protocol, capillair bloed, glucosetolerantie, gestoorde glucosetolerantie, inspanningstest,

De Vereniging voor Sportgeneeskunde (VSG) publiceert diverse richtlijnen op haar website, waaronder richtlijnen omtrent protocollen over onderdelen van sportmedische onderzoeken. Deze richtlijn is bedoeld om de bepaling van het bloedglucose als onderdeel van een sportmedisch onderzoek te standaardiseren met betrekking tot uitvoering en interpretatie, gebaseerd op bestaande evidence en consensus, waardoor een juiste, duidelijke en uniforme advisering en handelwijze mogelijk wordt gemaakt.

Inhoud Richtlijn:

  1. Inleiding
  2. Algemeen
  3. Screening op diabetes type 2 als onderdeel van een sportmedisch onderzoek
  4. Meting en nauwkeurigheid
  5. Interpretatie
  6. Literatuur