Maandag 05 september 2016

Richtlijn 'Screening op anemie'

De richtlijn 'Screening op anemie' gaat in op de consensus rondom het hoe en wat ten aanzien van screening op anemie bij een preventief sportmedisch onderzoek.
VSG Richtlijn, protocol onderdelen SPMO (2007). Trefwoorden: anemie, hemoglobine, mcv, crp, zinkprotoporfyrine, zpp, ferritine, bloeduitstrijkje, venapunctie, bloedprikken, Hb, Ht, leucocyten, erythrocyten, thrombocyten, reticulocyten, eosinofielen, MCV/MCH/MCHC, differentiatie, glucose, ureum, creatinine, natrium, kalium, calcium, fosfaat, urinezuur, GGT, AF, ASAT, ALAT, LD, CK, amylase, bilirubine, totaal eiwit, albumine, chloor, totaal-cholesterol, HDL-cholesterol, triglyceriden, CRP, Hb A1C, Pfeiffer serologie, Hepatitis B serologie, bloedgroepbepaling, rhesusbepaling, schildklieronderzoek, allergieonderzoek, allergie.

De Vereniging voor Sportgeneeskunde (VSG) publiceert diverse richtlijnen op haar website, waaronder richtlijnen omtrent protocollen over onderdelen van sportmedische onderzoeken. De richtlijn 'Screening op anemie' gaat in op de consensus rondom het hoe en wat ten aanzien van screening op anemie bij een preventief sportmedisch onderzoek. 

Inhoud Richtlijn

Consensus screening op anemie

Samenvatting

Procedure bloedprikken

  1. Principe
  2. Toepassingsgebied
  3. Materialen
  4. Werkwijze
  5. Berekening en nauwkeurigheid
  6. Registratie
  7. Opmerkingen
  8. Literatuur