Vrijdag 02 september 2016

Richtlijn ‘Rust-ECG’

Deze richtlijn richt zich op afnemen van een rust-ECG als onderdeel van een sportmedisch onderzoek. Doel is deze meting als onderdeel van een sportmedisch onderzoek te standaardiseren met betrekking tot uitvoering en interpretatie. Daarbij is uitgegaan van bestaande evidence en consensus, waardoor een juiste, duidelijke en uniforme advisering en handelwijze mogelijk wordt gemaakt.
VSG Richtlijn, monodisciplinair (2015). Trefwoorden: rust- ecg, ecg, vervaardigen, interpreteren

De Vereniging voor Sportgeneeskunde publiceert diverse richtlijnen op haar website, waaronder deze richtlijn over het vervaardigen en interpreteren van het rust-ECG.

Inhoud richtlijn:

  1. Algemeen
  2. Vervaardigen van een rust-ECG
  3. Interpretatie