Vrijdag 02 september 2016

Richtlijn ‘Lichaamsvetpercentage’

Deze richtlijn richt zich op het meten van lichaamsvetpercentage als onderdeel van een sportmedisch onderzoek. Doel is om deze meting als onderdeel van een sportmedisch onderzoek te standaardiseren met betrekking tot uitvoering en interpretatie. Daarbij is uitgegaan van bestaande evidence en consensus waardoor een juiste, duidelijke en uniforme advisering en handelwijze mogelijk wordt gemaakt.
VSG Richtlijn, protocollen onderdelen sportmedisch onderzoek, (2006). Trefwoorden: lichaamsvetpercentage, BMI, morbiditeit, mortaliteit, huidplooi, huidplooimeting, bicipitalis, tricipitalis, subscapularis, supra-iliacalis, streefgewicht

De Vereniging voor Sportgeneeskunde publiceert diverse richtlijnen op haar website, waaronder richtlijnen omtrent protocollen over onderdelen van het sportmedisch onderzoek. Deze richtlijn richt zich op het meten van lichaamsvetpercentage als onderdeel van een sportmedisch onderzoek. Doel is om deze meting als onderdeel van een sportmedisch onderzoek te standaardiseren met betrekking tot uitvoering en interpretatie. Daarbij is uitgegaan van bestaande evidence en consensus waardoor een juiste, duidelijke en uniforme advisering en handelwijze mogelijk wordt gemaakt. 

Inhoud richtlijn

  1. Algemeen
  2. Methodiek, berekening en betrouwbaarheid van de meting
  3. Toepassing en interpretatie
  4. Literatuur