Maandag 05 september 2016

Richtlijn ‘Inspanningstest met ECG-registratie’

Deze richtlijn gaat in op welke wijze ECG-registratie dient plaats te vinden tijdens een inspanningstest op een SMI. Tevens geeft de richtlijn antwoord op de vraag welke aanbevelingen gegeven kunnen worden om te komen tot uniform gebruik van protocollen.
VSG Richtlijn, protocollen onderdelen SPMO, (2007). Trefwoorden: inspanningstest, ecg, ecg-registratie, belastbaarheid, trainingsadvies, SMI, ergometrievoorschrift , ergometrie, hartrtime, bloeddruk, cardiovasculair risico

De Vereniging voor Sportgeneeskunde (VSG) publiceert diverse richtlijnen op haar website, waaronder richtlijnen omtrent protocollen over onderdelen van sportmedische onderzoeken. Deze richtlijn gaat in op welke wijze ECG-registratie dient plaats te vinden tijdens een inspanningstest op een SMI.  Tevens geeft de richtlijn antwoord op de vraag welke aanbevelingen gegeven kunnen worden om te komen tot uniform gebruik van protocollen.

Inhoud richtlijn: 

 1. Introductie
  1. Bestaande richtlijnen
  2. Gebruikte protocollenOnderzoek
 2. Analyse en discussie
 3. Richtlijn Inspanningstest met ECG-registratie, 2006
  1. Doelstelling
  2. Resultaten

       4.     Literatuur