Woensdag 29 juli 2015

Reflectie op de beginjaren van de sportpsychologie in Vlaanderen

De oprichting van de Vlaamse Vereniging voor Sportpsychologie (VVSP) in 1986 resulteerde uit een aantal ontwikkelingen. In eerste instantie was er de initiële interesse vanuit de sportwereld voor dit ‘nieuwe’ fenomeen dat zich vooral op internationaal sportief niveau afspeelde. Vanuit het Belgisch Olympisch en Interfederaal Comité (BOIC) was er een stimulerende invloed om, onder andere via de sportpsychologische screening van beloftevolle atleten, de sportpsycholoog in de begeleiding van topsporters te betrekken.
Overzichtsartkel verschenen in Sport & Geneeskunde 1, 2007. P. Wylleman. Trefwoorden: Vlaanderen, sportpsycholoog, sportpsychologie, BOIC, Belgisch Olympisch Interfederaal Comité, VVSP, Vlaamse Vereniging voor Sportpsychologie

x