Woensdag 26 augustus 2015

Recovery of cognitive and dynamic motor function following concussion

Dit artikel behandelt het belangrijke aspect van het herstel (en dus indirect ook het moment van sporthervatting) na een hersenschudding.
Wetenschappelijk artikel verschenen in Sport & Geneeskunde, 1, 2008. Eerder verschenen in Br J Sports Med 2007;41:868-873. doi: 10.1136/bjsm.2006.033761. Accepted 30 April 2007. T.M. Parker, L.R. Osternig, P. van Donkelaar, L.-S. Chou. Trefwoorden: sporthervatting, hersenschudding, neuropsychologische parameters, motorische functie

Dit artikel van Parker en collega’s behandelt het belangrijke aspect van het herstel (en dus indirect ook het moment van sporthervatting) na een hersenschudding. Uiteraard is dit niet het eerste onderzoek dat het herstel na een hersenschudding bestudeert. Reeds verscheidene studies hebben dit onderwerp extensief onderzocht. Op basis van deze studies zijn internationale richtlijnen m.b.t. de behandeling en de sporthervatting na hersenschudding opgemaakt en geïmplementeerd in de meeste sportmedische praktijken. Deze richtlijnen en voorgaande studies focussen zich op neuropsychologische parameters, evenwichtstesten en symptomen. Vanzelfsprekend zijn dit belangrijke karakteristieken voor wat betreft de bepaling van de ernst en het herstel van de hersenschudding. Opvallend is echter de onderliggende gedachte binnen de sport dat via deze parameters een valide uitspraak gedaan kan worden over het herstel van de motorische functies en dus de sporthervatting. Vernieuwend aan het onderzoek van Parker en co-auteurs is het feit dat zij dit gegeven in vraag stellen en onderzochten. Van groot klinisch belang zijn dan ook hun resultaten waaruit blijkt dat het herstel van de motorische functie (in dit onderzoek gemeten door een ganganalyse) niet gecorreleerd is met het herstel van  neuropsychologische parameters (aandacht, geheugen, reactietijd, symptomen). De boodschap van dit artikel is dat een inschatting van het moment van sporthervatting na een  hersenschudding niet enkel mag gebeuren op basis van een evaluatie van de klassieke parameters, maar dat eveneens een evaluatie van de motorische functie(s) van de atleet moet plaatsvinden alvorens het fiat tot sporthervatting te geven.

  • Wilt u dit artikel inzien? Stuur dan een mail naar vsg@sportgeneeskunde.com en vraag de uitgave van het magazine op.