Dinsdag 23 augustus 2016

Recommendations for participation in leisure-time physical activities and competitive sports for patients with hypertension; ESC Study Group of Sports Cardiology

De Werkgroep Sportcardiologie van de Europese Vereniging voor Cardiologie heeft aanbevelingen uitgewerkt voor zowel recreatieve als competitieve sportbeoefening door patiënten met hypertensie. Als uitgangspunt worden de richtlijnen van de Europese Verenigingen voor Hypertensie en Cardiologie voor de aanpak van hypertensie gebruikt, waarin het globale risicoprofiel van de patiënt een belangrijke rol speelt voor de verdere aanpak. Tevens worden enkele meer specifieke richtlijnen voor de sportbeoefenaar geformuleerd, met vooral aandacht voor aanvullende diagnostische testen en advies voor de meest geschikte antihypertensieve behandeling. Met toestemming overgenomen van de European Society of Cardiology uit: European Journal of Cardiovascular Prevention and Rehabilitation 2005, 12:326–331.
Overzichtsartikel, overgenomen uit European Journal of Cardiovascular Prevention and Rehabilitation, verschenen in Sport & Geneeskunde 2, 2007. R. H. Fagard, H. H. Björnstad, M. Børjesson, F. Carré, A. Deligiannis, L. Vanhees. Trefwoorden: hypertension, blood pressure, cardiovascular mortality, sudden death, stroke, coronary heart disease, heart failure, atrial fibrillation, peripheral arterial disease, renal insufficiency,

x