Maandag 24 augustus 2015

Reanimatie bij sportevenementen. Met of zonder een automatische externe defibrillator?

Met enige regelmaat overlijdt een gezonde (jonge) sporter plots tijdens of na een sportevenement. Als gevolg daarvan is de veiligheid van sporters tijdens grote sportevenementen regelmatig in het nieuws. Vanwege de emotionele betrokkenheid en het in grote getale bijeen zijn van mensen tijdens sportevenementen lopen ook begeleiders en toeschouwers kans op een cardiale calamiteit.
Overzichtsartikel verschenen in Sport & Geneeskunde 5, 2007. N.M. Panhuyzen-Goedkoop, P.L. Bon, P. A. van Beek, H.J.E. Luijten. Trefwoorden: Atleet, voetbal, AED, reanimatie, hartstilstand, evenement, plotse hartdood,

Met enige regelmaat overlijdt een gezonde (jonge) sporter plots tijdens of na een sportevenement. Als gevolg daarvan is de veiligheid van sporters tijdens grote sportevenementen regelmatig in het nieuws. Vanwege de emotionele betrokkenheid en het in grote getale bijeen zijn van mensen tijdens sportevenementen lopen ook begeleiders en toeschouwers kans op een cardiale calamiteit. De werkgroep “Arena Safety” van de ESC (European Society of Cardiology) Section Sportscardiology heeft een inventarisatie gehouden in twaalf Europese landen naar reanimatievoorzieningen en aanwezigheid van geschoold personeel in het voetbalstadion, met als doel aanbevelingen te formuleren voor veiligheid en plaatsen van een AED (automatische externe defibrillator) tijdens een sportevenement. De inventarisatie in Nederland werd gehouden onder de BVO’s (Betaald Voetbal Organisaties). Er waren in seizoen 2005-2006 tien gevallen van hartstilstand in het voetbalstadion, één voetballer en negen toeschouwers. De reanimatievoorzieningen in de Nederlandse voetbalstadions bleken niet te voldoen aan de gestelde veiligheidseisen beschreven in de Richtlijn Reanimatie 2006.

  • Wilt u dit artikel inzien? Stuur dan een mail naar vsg@sportgeneeskunde.com en vraag de uitgave van het magazine op.