Maandag 24 augustus 2015

Rapportage Bloedhygiëne in de sport

Dit rapport is een verslag van het project 'Bloedhygiëne in de sport'. Algemeen doel is het zodanig veilig omgaan met bloed en bloedpreparaten, dat besmetting met infectieziekten, zoals o.m. AIDS en Hepatitits B, wordt uitgesloten.
VSG archiefnummer N00770

Dit rapport is een verslag van het project 'Bloedhygiëne in de sport'. Het project is eind 1990 van start gegaan en werd in eerste instantie, tot eind 1992, uitgevoerd door de Nederlandse Sport Federatie (NSF, tegenwoordig NOC*NSF). Voor een uitgebreid verslag van deze eerste periode wordt verwezen naar Van Aartsen (1992).  Het vervolgproject, dat loopt van maart 1993 tot maart 1994 is uitgevoerd door het Nederlands Instituut voor Sport en Gezondheid. 

Samenvatting van het project
Naar aanleiding van kamervragen en door het gezamenlijk 'statement' van de Wereld Gezondheidsorganisatie (WHO) en de Wereldorganisatie voor Sportgeneeskunde (FIMS) is
het project 'Bloedhygiëne in de sport' gestart. Algemeen doel is het zodanig veilig omgaan met bloed en bloedpreparaten, dat besmetting met infectieziekten, zoals o.m. AIDS en Hepatitits B, wordt uitgesloten. De aandacht is daarbij voornamelijk gericht op 2 onveilige aspecten in de sport, namelijk wondverzorging en het gezamenlijk gebruik van naalden (needle sharing). 

Het onderwerp is bij verschillende sportbonden, organisaties, opleidingen en personen onder de aandacht gebracht. Verder is een aantal voorlichtingsmogelijkheden bekeken, zijn er ondersteunende materialen (folder, handleidingen, diaserie, sheets, poster) ontwikkeld en is een literatuuronderzoek uitgevoerd.  

Als uitgangspunt voor verdere implementatie bnnensportorganisaties is een handvest 'Bloedhygiëne in de sport' opgesteld, dat aangeboden is aan de koepel van de sportorganisaties in Nederland (NOC*NSF) en de bij haar aangesloten sportbonden.