Woensdag 23 september 2015

Proximale peesruptuur van de M. Rectus Femoris; een casusbespreking

In deze casusbespreking wordt een voetbalkeeper beschreven met een acuut moment in het rechter bovenbeen bij het uithalen naar de bal. Het verrichten van uitgebreide aanvullende diagnostiek is hier de sleutel tot de diagnose: ruptuur van de m. rectus femoris. Vervolgens wordt een literatuuroverzicht gegeven van de pathologie, kliniek, diagnostiek, beloop en behandeling van een ruptuur van de m. rectus femoris
Casuïstiekbeschrijving verschenen in Sport & Geneeskunde 4, 2007. N. Kruijs, L. Sibinga Mulder, F.J. van Hellemondt. Trefwoorden: rectus femoris, ruptuur, quadriceps, verminderde extensiekracht, biarticulair, flexor, extensor, proximaal, distaal, proximale ruptuur, distale ruptuur,

Figuur 1, pagina 31 linker plaatje, dat in ieder geval de pijl zichtbaar is met zoveel mogelijk beeld er nog omheen, zodat je ook kunt zien waar de pijl naar verwijst.