Maandag 06 juli 2015

Promoting physical activity in the rehabilitation setting

De voordelen van een lichamelijke actieve leefstijl voor de gezondheid van de bevolking in haar algemeenheid zijn goed gedocumenteerd.

De voordelen van een lichamelijke actieve leefstijl voor de gezondheid van de bevolking in haar algemeenheid zijn goed gedocumenteerd. Voor mensen met een lichamelijke beperking zou een lichamelijk actieve leefstijl een positief effect hebben op hun dagelijkse functioneren. Daarnaast zou de kans op secundaire gezondheidsproblemen daardoor worden verkleind. Mensen met een lichamelijke beperking zijn echter, algemeen genomen, nog inactiever dan mensen zonder een lichamelijke beperking. Het is dan ook juist voor deze groep extra belangrijk om ze lichamelijk actiever te krijgen. Dit proefschrift behandelt theoretische en klinimetrische kanten van bewegingsgedrag bij mensen met een lichamelijke beperking. Daarnaast wordende resultaten van een groot interventieonderzoek gepresenteerd dat werd uitgevoerd in tien Nederlandse revalidatiecentra.