Donderdag 26 november 2020

Promotie Sportarts Aernout Snoek

Op 26 november promoveert sportarts Aernout Snoek op het proefschrift: Hartrevalidatie. Wat moet je doen voor een optimum aan resultaat?

Hart- en vaatziekten zijn de belangrijkste doodsoorzaak wereldwijd. Bijna de helft van alle sterfgevallen in Europa zijn te wijten aan deze aandoeningen. Na de acute behandeling in het ziekenhuis kan door middel van hartrevalidatie waarbij alle risicofactoren worden geanalyseerd en geoptimaliseerd een duidelijke afname (rond de 35-40%) worden bewerkstelligd in sterfte, hartinfarcten en CVA’s (cerebrovasculaire aandoeningen). Dit proefschrift laat zien dat revalideren thuis met monitoring en coaching op afstand (telehartrevalidatie) het percentage patienten dat deelneemt aan de hartrevalidatie met meer dan een kwart kan verhogen. Daarnaast toont het aan dat telerevalidatie veilig is en de cardiovasculaire risicofactoren gunstig kan beinvloeden. Door telerevalidatie gedurende 6 maanden in te zetten na afloop van de reguliere hartrevalidatie waren patienten in staat om de verbetering in conditie vast te houden. Iets wat normaliter meestal niet het geval is. 

Ga naar de samenvatting van het proefschrift.