Woensdag 29 juli 2015

Professionalisering van de sportfysiotherapiewetenschap

Sportfysiotherapeuten zijn professionals die werken met zowel individuele als teamsporters van alle leeftijden. In dit artikel wordt een wetenschapsfilosofische analyse gemaakt. Aan de hand van een conceptuele analyse wordt de ontwikkeling van de ‘body of knowledge’ beschreven. De moeilijkheden bij de legitimatie en professionalisering worden tegen de achtergrond van actueel wetenschappelijk onderzoek beschouwd.
Overzichtsartikel verschenen in Sport & Geneeskunde, 1, 2007. W. Hullegie. Trefwoorden: sportfysiotherapie, wetenschap, evidence based, pathofysiologie, klinische epidemiologie,

x