Vrijdag 20 juli 2018

Preventing sport injuries; from evidence to practice

In het proefschrift van Ingrid Vriend staat de volgende vraag centraal: Hoe kun je sportblessures het beste voorkomen? In dit proefschrift wordt onderzoek beschreven naar de implementatie van wetenschappelijk onderbouwde blessurepreventiemaatregelen in de sportpraktijk.

In het proefschrift van Ingrid Vriend staat de volgende vraag centraal: Hoe kun je sportblessures het beste voorkomen? In dit proefschrift wordt onderzoek beschreven naar de implementatie van wetenschappelijk onderbouwde blessurepreventiemaatregelen in de sportpraktijk.

 

Het aantal sportblessures in Nederland stijgt dus preventie van sportblessures is belangrijk voor de gezondheid van de sporter. Vaak worden blessurepreventiemaatregelen genoemd die betrekking hebben op de sporter zelf: verandering van gedrag, fitheid of vaardigheden, bijvoorbeeld door bescherming te dragen of specifieke trainingen om belastbaarheid te vergroten. Deze maatregelen zijn ook het meest onderzocht in bestaande literatuur. Er zijn echter ook algemenere blessurepreventiemaatregelen die van belang zijn, zoals spelregelwijzigingen, beleid of aanpassingen van sportproducten. Hier is veel minder onderzoek naar gedaan, doordat de focus hierbij niet ligt op een directe beïnvloeding van het individuele gedrag. Een voorbeeld van zo’n algemene maatregel is de invoering van verplichte scheenbeschermers in het amateurvoetbal in 1999-2000, wat leidde tot significante afname van het aantal onderbeenblessures. Ook zijn er weinig bestaande onderzoeken die zich richten op het voorkomen van recidieven. Om het aantal sportblessures af te laten nemen in de komende jaren is de implementatie van blessurepreventiemaatregelen nodig. Dit vraagt om bekendheid van effectieve maatregelen en een gedragsverandering van de sporter. Hiervoor kunnen allerlei strategieën worden gebruikt, waaronder educatie, eHealth en wijzigingen in spelregels, accommodaties en omgeving. Om beter inzicht te krijgen in de effectiviteit van deze algemenere maatregelen in de sport op blessurepreventie zal meer wetenschappelijk onderzoek (effect- en procesevaluaties) nodig zijn en een goede samenwerking tussen wetenschap en praktijk.

 

Ingrid Vriend promoveerde op 19 september 2017 aan de Vrije Universiteit Amsterdam.

Lees het proefschrift.