Woensdag 26 augustus 2015

Preventief medisch onderzoek bij sport en bewegen

Een preventief sportmedisch onderzoek (PSMO) wordt toegepast bij recreatieve sport tot en met topsport. In de praktijk wordt ook buiten de sportmedische setting gerichte aandacht besteed aan problematiek van het steun- en bewegingsapparaat. Deze handleiding zal dan ook voor niet-sportartsen als basis kunnen dienen voor het onderzoek en advies. Tevens kan het een hulpmiddel zijn bij de instructie van een systematisch orthopedisch onderzoek t
Boek (2002, derde druk, eerste druk in 1985), geschreven voor wetenschappers en andere geïnteresseerden in preventie sportmedisch onderzoek. Auteur: Enst, Van, G.C., Nussen, F., redactie: Hendriks, E.R.H.A., Nationaal Instituut voor de Sportgezondheidszorg (NISGZ), evidence based informatie. Aard van de informatie: onderzoek, overzicht

Een preventief sportmedisch onderzoek (PSMO) wordt toegepast bij recreatieve sport tot en met topsport. In de praktijk wordt ook buiten de sportmedische setting gerichte aandacht besteed aan problematiek van het steun- en bewegingsapparaat. Deze handleiding zal dan ook voor niet-sportartsen als basis kunnen dienen voor het onderzoek en advies. Tevens kan het een hulpmiddel zijn bij de instructie van een systematisch orthopedisch onderzoek tijdens opleiding en nascholing van artsen en fysiotherapeuten. Bij de revisie is met de ontwikkelingen van de laatste 10 jaar, zowel op sportmedisch als op orthopedisch gebied, rekening gehouden. Doelstelling is nog steeds om een instrument te bieden, dat de arts en fysiotherapeut kan helpen om tot vermindering van de ernst van letsels te komen, zo mogelijk schade aan de gezondheid te voorkomen en de sportbeoefening te optimaliseren. Daar kan de sporter alleen maar voordeel van ondervinden. ISBN 90 352 2581 3, Uitgever: Elsevier Gezondheidszorg, Maarssen