Maandag 10 augustus 2015

Preventie van (recidieve) acute laterale enkelbandletsels

Doel van dit literatuuronderzoek was de huidige literatuur over de effectiviteit van preventieve maatregelen tegen acuut lateraal enkelbandletsel kritisch te beschouwen. Uit een zorgvuldige beoordeling van de spaarzaam beschikbare literatuur over het effect van genoemde preventieve maatregelen op de incidentie van acuut lateraal enkelbandletsel kwam in een eerdere review naar voren, dat zowel tape en braces als proprioceptieve training de incidentie van recidieve enkelverstuikingen kunnen verlagen.
Onderzoeksartikel, verschenen in Geneeskunde & Sport, 1, 2006. E. Verhagen. Trefwoorden: Sport & Geneeskunde, inversietrauma, enkelverstuiking, enkeltrauma, distorsie, propriocepsis, tape, brace, preventie.

Doel van dit literatuuronderzoek was de huidige literatuur over de effectiviteit van preventieve maatregelen tegen acuut lateraal enkelbandletsel kritisch te beschouwen. Uit een zorgvuldige beoordeling van de spaarzaam beschikbare literatuur over het effect van genoemde preventieve maatregelen op de incidentie van acuut lateraal enkelbandletsel kwam in een eerdere review naar voren, dat zowel tape en braces als proprioceptieve training de incidentie van recidieve enkelverstuikingen kunnen verlagen. Inmiddels zijn er, ter ondersteuning van deze conclusie, een aantal nieuwe studies verschenen op dit terrein. Veertien studies voldeden aan alle inclusiecriteria en werden meegenomen in de beschouwing. Zowel het gebruik van tape als het gebruik van een brace reduceert de incidentie van recidief acuut lateraal enkelbandletsel. Naast dit preventieve effect neemt ook de ernst van het letsel af bij gebruik van tape of een brace. Het wetenschappelijk bewijs voor een preventief effect van braces is echter sterker dan het bewijs voor de effectiviteit van tape. De effectiviteit van schoeisel op de preventie van acuut lateraal enkelbandletsel blijft onduidelijk. Waarschijnlijk heeft de nieuwheid van sportschoenen een groter beschermend effect dan de hoogte van de schacht. In de meeste nieuw verschenen studies werd het preventieve effect van proprioceptieve training onderzocht. Uit deze studies kan worden geconcludeerd dat proprioceptieve training eenzelfde secundair preventief effect heeft als het gebruik van tape of braces.