Vrijdag 07 augustus 2015

Preventie van plotse dood in de sport bij jonge atleten in Nederland

Plotse hartdood van een jonge atleet tijdens sportbeoefening is een emotionele en dramatische gebeurtenis, waarbij achteraf altijd de vraag rijst of dit voorkomen had kunnen worden. De laatste jaren is er over de etiologie en preventie van cardiale oorzaken van plotse dood in de sport veel bekend geworden.
Consensus, verschenen in Geneeskunde & Sport, 38, 4, 2005. N.M. Panhuyzen-Goedkoop & B.M. Pluim e.a., Trefwoorden: plotse dood, preparticipation, screening, ARVD, cardiomyopathie, sportkeuring, preventie, hartaanval

Plotse hartdood van een jonge atleet tijdens sportbeoefening is een emotionele en dramatische gebeurtenis, waarbij achteraf altijd de vraag rijst of dit voorkomen had kunnen worden. De laatste jaren is er over de etiologie en preventie van cardiale oorzaken van plotse dood in de sport veel bekend geworden. De werkgroep Sportcardiologie van de European Society of Cardiology heeft onlangs een consensusdocument gepubliceerd waarin een pleidooi wordt gehouden voor een gezamenlijk Europees project voor preventieve cardiale screening van jonge atleten, teneinde plotse dood in de sport te bestrijden. De werkgroep Cardiovasculaire Screening en Sport, een samenwerkingsverband van KNVB, NOC*NSF, VSG, en de Werkgroep Cardiologie en Sport van Nederlandse Vereniging voor Cardiologie (NVVC), hebben zich over de implementatie hiervan in Nederland gebogen. In dit artikel wordt hier nader op in gegaan. Voorgesteld wordt om de consensus over te nemen en in Nederland te implementeren.