Maandag 10 augustus 2015

Posterieur enkelimpingement

Het posterieur impingementsyndroom van de enkel wordt veroorzaakt door overbelasting of heeft een posttraumatische oorzaak. Het komt relatief vaak voor bij balletdansers en voetballers. Na falen van conservatieve therapie kan een open dan wel een endoscopische operatie volgen.
Onderzoeksartikel, verschenen in Geneeskunde & Sport, 1, 2006. P. E. Scholten, C.N. van Dijk. Trefwoorden: Sport & Geneeskunde, flexor hallucis longus, posterieur impingementsyndroom van de enkel, os rigonum, plantairflexie, processus posterior tali, therapie

Het posterieur impingementsyndroom van de enkel wordt veroorzaakt door overbelasting of heeft een posttraumatische oorzaak. Het komt relatief vaak voor bij balletdansers en voetballers. Na falen van conservatieve therapie kan een open dan wel een endoscopische operatie volgen. De resultaten van een groep patiënten die via een open procedure werden behandeld werd vergeleken met patiënten die op een endoscopische manier werden geopereerd. Additionele pathologie bij patiënten met een posttraumatische oorzaak gaf zowel subjectief als objectief een minder goed resultaat van de operatie dan bij patiënten waarbij overbelasting de oorzaak van de impingement was. De aanwezigheid en behandeling van flexor hallucis longus tendinitis was niet van invloed op het operatieresultaat. Na de endoscopische procedure blijkt de revalidatietijd korter (sporthervatting na 9 versus 18 weken) en het aantal complicaties lager (1 versus 5 procent).