Donderdag 29 juli 2021

Podcasts Cardiologie en Sport

De werkgroep Cardiologie en Sport van de Nederlandse Vereniging voor Cardiologie heeft het initiatief genomen om een Podcastserie te maken. Doel is om de luisteraar in een ontspannen sfeer bij te praten op het gebied van cardiologie en sport.

Mogelijke onderwerpen zijn: wat zijn de gevolgen van (top)sport op het hart, wat is adaptatie en wat is pathologie. Hoe kunnen we goede adviezen geven bij mensen die een hartaandoening hebben en welke diagnostische middelen hebben we tot onze beschikking. Waar zijn de adviezen op gebaseerd, speelt genetica een rol? Is pre-participatie screening plotse dood bij sporters zinvol? Hoe zet je een sport cardiologisch centrum op? Casuïstiek, wetenschappelijk onderzoek en sleutelartikelen zullen eveneens worden besproken. Wanneer verwijst de sportarts naar de cardioloog en vice versa. Hoever gaat de verantwoordelijkheid van (sport)cardioloog en sportarts? Waar zitten de hiaten in de kennis?

Kortom een scala van onderwerpen zal passeren en het ligt in de lijn der verwachtingen dat ook sportartsen gevraagd worden om mee te doen.

Ik nodig u allen uit om de Podcast te beluisteren, de eerste aflevering is o.a. te vinden op Spotify. Er zullen vele volgen.

Namens de werkgroep,

Albert Willems,

Cardioloog OLVG, VSG lid en ex-bestuurslid VSG