Donderdag 17 september 2015

Plotse hartdood bij jonge sporters: oorzaken, aanbevelingen en screening

Het plotseling overlijden van een sporter heeft een enorme sociale en maatschappelijke impact. In Nederland betreft het ongeveer 200 tot 300 doden per jaar. De oorzaken zijn zeer divers. Deze worden in dit artikel beschreven, net als enkele aanbevelingen die zijn gedaan en het screeningsprogramma dat is ontwikkeld.
Overzichtsartikel verschenen in Sport & Geneeskunde, 3, 2007. E. Achterberg, P.J. Senden, A. Mosterd. Trefwoorden: plotse hartdood, aangeboren hartaandoeningen, screening, Lausanne protocol, brugadasyndroom, sporthart, sporters-ECG, hypertrofische cardiomyopathie, aritmogene rechterventrikel cardiomyopathie, genetische ionkanaalziekten, myocarditis, peripartum myopathiën, Lange QT-syndroom, LQTS, SQTS, korte QT-syndroom, Ziekte van Lenègre, ritmestoornissen, wegrakingen,

x