Maandag 24 augustus 2015

Plotse dood bij topsport

In dit rapport wordt verslag gedaan van een studie naar plotse dood van topsporters. Het doel van deze tudie was te onderzoeken welke mechnismen een rol kunnen spelen bij de plotse dood van topsporters en om na te gaan hoe onderzoek ernaar het beste gerealiseerd kan worden.
VSG archiefnummer N00114

In dit rapport wordt verslag gedaan van een studie naar plotse dood van topsporters. Het doel van deze tudie was te onderzoeken welke mechnismen een rol kunnen spelen bij de plotse dood van topsporters en om na te gaan hoe onderzoek ernaar het beste gerealiseerd kan worden. Als een topsporter overlijdt, laait telkens weer een zeer uitgebreide disussie op. Enerzijds vindt men het onbegrijpelijk dat een gezond iemand overlijdt, anderzijds wordt gesuggereerd dat er doping is gebruikt. De uitkomst uit deze discussie luidt onveranderd dat het probleem dringend onderzocht moet worden.

De opzet van dit roapport is om deze discussie meer richting te geven en een bijdrage te leveren aan de gedachtenvorming, en vooral om een onnodige en ongenuanceerde discussie te voorkomem. Er is een basisdocument opgesteld waarnaar in voorkomende gevallen verwezen kan worden.