Maandag 06 juli 2015

Plotse dood bij sport

De aanleiding om te komen tot een onderzoek naar plotse dood bij sport was de schijnbare tegenspraak tussen het stimuleren van sportbeoefening en het voorkomen van plotse dood daarbij.

De aanleiding om te komen tot een onderzoek naar plotse dood bij sport was de schijnbare tegenspraak tussen het stimuleren van sportbeoefening en het voorkomen van plotse dood daarbij. Doel van het onderzoek was:

  1. Zo nauwkeurig mogelijk het aantal gevallen van plotse dood bij sport per jaar in Nederland na te gaan en
  2. zijn er uit de persoonlijke en medische gegevens en uit de gegevens over de sportbeoefening van de slachtoffers aanwijzingen voor een verhoogd risico af te leiden.