Vrijdag 26 augustus 2016

Pijn in de achillespeesregio op basis van een accessoire musculus soleus

Een accessoire musculus soleus is een anatomische variant, die vooral bij mensen tussen het 20e en 40e levensjaar bij inspanning klachten kan geven. In deze casus presenteren wij een man die in het dagelijks leven fors beperkt werd door pijn in de achillespeesregio bij een bilaterale accessoire musculus soleus.
Casuïstiekbeschrijving verschenen in Sport & Geneeskunde 2, 2016. S.F. van Rijn, J. van de Breevaart-Bravenboer. Trefwoorden: achillespees, accessoire musculus soleus, achillespeestendinopathie, enthesiopathie, fibulakop

Figuur 4 de bovenste pagina 38