Donderdag 17 september 2015

Physical fitness in children and adolescents with cerebral palsy

Proefschrift (2007), geschreven voor wetenschappers en andere geïnteresseerden in de fysieke fitheid bij cerebrale parese. Auteur: Verschuren, O.W., Universiteit van Utrecht, evidence based informatie. (chronische) Aandoening: Cerebrale Parese. Aard van de informatie: onderzoek.

Alhoewel cerebrale parese (CP) wordt gezien als een ‘non-progressieve’ aandoening treden er wel degelijk secundaire complicaties op zoals afname van beweeglijkheid, spierkracht en cardiovasculair uithoudingsvermogen als kinderen ouder worden. Deze veranderingen kunnen een duidelijke invloed hebben op functionele onafhankelijkheid, vaardigheden en participatie van kinderen en adolescenten met CP. Het onderzoek in dit proefschrift is erop gericht deze secundaire complicaties indien mogelijk te stabiliseren of zelfs verminderen.