Maandag 06 juli 2015

Physical activity and cardiovascular disease risk among elderly men

De Zutphen Ouderen Studie is een longitudinaal onderzoek naar leefstijl, chronische ziekten en gezondheid bij oudere mannen, die tussen 1900 en 1920 geboren zijn.

De lichamelijk minst actieve mensen lopen een bijna twee maal zo groot risico op het krijgen van coronaire hartziekten als de meest actieve mensen. Dit blijkt uit gegevens die hoofdzakelijk bij mannen van middelbare leeftijd verzameld zijn. De afgenomen lichamelijke activiteit onder ouderen, in combinatie  met het feit dat de meeste doden ten gevolgen van hart- en vaatziekten op oudere leeftijd plaatsvinden, onderstreept het belang om het verband tussen lichamelijke activiteit en hart- en vaatziekten bij ouderen te onderzoeken. Toch zijn hierover slecht ins beperkte mate gegevens beschikbaar uit epidemiologische onderzoek. Daar komt bij dat het accuraat en praktisch meten van lichamelijke activiteit moeilijk is. Er bestaan weinig vragenlijsten die ontworpen en gevalideerd zijn voor oudere bevolkingsgroepen.

De Zutphen Ouderen Studie is een longitudinaal onderzoek naar leefstijl, chronische ziekten en gezondheid bij oudere mannen, die tussen 1900 en 1920 geboren zijn. In dit onderzoek is een zelf in te vullen vragenlijst naar lichamelijke activiteit gebruikt. Een voordeel van deze vragenlijst is dat het niet alleen mogelijk is 'totale' lichamelijke activiteit te onderzoeken, maar ook andere componenten van het lichamelijke activiteitenpatroon, zoals het type , de frequentie, de duur en de geschatte intensiteit van de activiteiten. Dit zou kunnen bijdragen aan de onderbouwing van richtlijnen voor lichamelijke activiteit bij ouderen.