Maandag 19 november 2018

Personalizing non-surgical care in patients with osteoarthritis of the hip or knee

Artrose van de heup of knie is een veel voorkomende chronische aandoening, met veel variatie in het ziektebeeld. Gepersonaliseerde zorg zou een oplossing kunnen zijn om de juiste zorg op de juiste plek te kunnen bieden bij de behandeling van heup- en knieartrose. In het proefschrift van Di-Janne Bartens worden twee aspecten van gepersonaliseerde zorg onderzocht: 1. ‘timing van zorg’ en 2. ‘focus van zorg’.

Artrose van de heup of knie is een veel voorkomende chronische aandoening, met veel variatie in het ziektebeeld.  Gepersonaliseerde zorg zou een oplossing kunnen zijn om de juiste zorg op de juiste plek te kunnen bieden bij de behandeling van heup- en knieartrose. In het proefschrift van Di-Janne Bartens worden twee aspecten van gepersonaliseerde zorg onderzocht: 1. ‘timing van zorg’ en 2. ‘focus van zorg’.

 

Timing van zorg

Uit het onderzoek blijkt dat huisartsen patiënten met artrose eerder leefstijladviezen en medicatie geven dan verwijzingen naar fysiotherapeuten of gewrichtsvervangende operaties. Daarmee passen ze de stepped-care methode en ‘timing van zorg’ toe: interventies in drie stappen 1) zelfzorg stimuleren 2) geavanceerde interventies (ontstekingsremmers) en verwijzing tweedelijnszorg en 3) o.a. verwijzing tweedelijnszorg. Ook blijkt dat de setting waarin de zorg wordt geleverd hangt sterk samen met de timing van zorg. Patiënten in de eerstelijnszorg hebben een hoger fysiek functioneren, minder vaak oefentherapie of intra-articulaire injecties. Tweederde van de patiënten in de tweedelijnszorg ontvingen alleen niet-chirurgische behandelingen, deze patiënten zijn vaker werkend en hebben vaker artrose in meerdere gewrichten. Alleen het ontvangen van oefentherapie in het verleden is geassocieerd met het ontvangen van een chirurgische interventie. Deze resultaten komen overeen met de stepped-care behandelstrategie; professionals overwegen niet-chirurgische interventies voorafgaand aan chirurgische interventies.

 

Focus van zorg

Focus van zorg is geoperationaliseerd door middel van behandelstatificatie en gepersonaliseerd meten. Uit het onderzoek van Di-Janne Barten blijkt dat fysiotherapeuten en oefentherapeuten behandelstratificatie toepassen; zij houden rekening met verschillende subgroepen binnen de patiëntenpopulatie. Een literatuurstudie naar gepersonaliseerde meetinstrumenten om fysiek functioneren te meten laat zien dat de ‘Patient-Specific Functional Scale’ het meest gerapporteerde en gepersonaliseerde meetinstrument is bij patiënten met musculoskeletale aandoeningen, echter ontbreekt onderzoek naar de psychometrische eigenschappen. In een andere studie in dit proefschrift worden de psychometrische eigenschappen (content en construct validiteit en responsiviteit) van de ‘Dutch McMaster Toronto Arthritis Patient Preference Questionnaire’ (MACTAR) onderzocht. De MACTAR is mogelijk beter in staat om klinische relevante veranderingen over tijd te detecteren die belangrijk zijn voor individuele patiënten dan andere instrumenten.

 

Verschillende aspecten van gepersonaliseerde zorg worden dus al toegepast, maar vervolgonderzoek is nodig om in de toekomst de juiste zorg op het juiste moment te kunnen bieden aan iedere individuele patiënt.

 

Di-Janne Barten promoveerde op 24 mei 2018 aan Universiteit Utrecht.

Lees het proefschrift.