Woensdag 26 augustus 2015

Perifeer neurogene pijnklachten bij sporters

In dit artikel wordt aan de hand van 2 casus ingegaan op de oorzakelijke rol die het perifere zenuwstelsel kan spelen bij blessures in de onderste extremiteit. Pathofysiologie, diagnostiek en therapie van dergelijke perifeer neurogene pijnklachten worden vervolgens aan de orde gesteld.
Casuïstiekbeschrijving verschenen in Sport & Geneeskunde, 2, 2009. E.J.M. Schoots, M.N.A. Kijkuit, J.G. Bax. Trefwoorden: perifeer neurogene pijn, slumptest, neurodynamische provocatietest, nervus peroneus communis, achillespees, bil, knie

x