Maandag 17 augustus 2015

Patellofemoral Pain Syndrome and Exercise Therapy

Het doel van het proefschrift was om de effecten van oefentherapie bij het patellofemoraal pijnsyndroom (PFPS) in relatie tot andere conservatieve strategie├źn te bestuderen. Het proefschrift bestaat uit zes deelstudies. Twee deelstudies betreffen observationeel, prospectief onderzoek in de huisartsenpraktijk.

Het doel van het proefschrift was om de effecten van oefentherapie bij het patellofemoraal pijnsyndroom (PFPS) in relatie tot andere conservatieve strategieën te bestuderen. Het proefschrift bestaat uit zes deelstudies. Twee deelstudies betreffen observationeel, prospectief onderzoek in de huisartsenpraktijk. In het onderzoek naar PFPS werd het voorkomen, de behandelstrategie en de klinische uitkomst van het PFPS na een jaar bestudeerd. Patienten met PFPS werden vergeleken met de gegevens van patiënten die niet-specifieke knieklachten hadden. Daarbij werd vastgesteld dat huisartsen bij PFPS patiënten vaker kiezen voor een actieve behandelstrategie. Na één jaar follow-up vertoont de groep PFPS patiënten een significant lager herstel dan de controlegroep. De kern van het proefschrift betreft een gerandomiseerde, gecontroleerde studie naar de effecten van oefentherapie bij het PFPS in de huis- en sportartsen praktijk. 131 deelnemers werden in de studie geïncludeerd en verdeeld over een oefengroep en een controlegroep Na drie maanden had de interventie-groep een significant betere uitkomst met betrekking tot pijnreductie in rust en inspanning en kniefunctie. Ook na twaalf maanden liet de de interventiegroep betere resultaten zien met betrekking tot pijnreductie. De klinische effecten van deze studie werden tevens op kosten-effectiviteit geanalyseerd. De studie liet zien dat hoewel de direct medische kosten van oefenen hoger waren, de gemiddelde jaarlijkse maatschappelijke kosten significant lager waren in de interventiegroep. Het proefschrift bevat tevens twee systematische literatuurstudies. De studie naar de effecten van oefentherapie op het PFPS liet zien dat op korte en lange termijn oefentherapie effectief is op het verminderen van pijn ten opzichte van geen interventie (‘afwachtend beleid’). De literatuurstudie naar de aanvullende effecten van orthoses toegevoegd aan oefentherapie bij het PFPS bracht aan het licht dat er geen toegevoegd effect is van knie-braces. Het bewijs voor aanvullend effect van tape en zooltjes op oefentherapie is conflicterend.

Klik om dit artikel in te zien.