Maandag 03 augustus 2015

Patellofemoraal pijnsyndroom

Richtlijn en sportadvies om de zorg (diagnose/behandeling/begeleiding) voor sporters met PFPS op een kwalitatief hoger niveau te brengen.
VSG Richtlijn, monodisciplinaire richtlijn (2010). S. van Berkel & G.C. van Enst, e.a., VSG. Evidence based. Trefwoorden: richtlijnen, monodisciplinair, chondromalacie, anterieure kniepijn.

De Vereniging voor Sportgeneeskunde (VSG) heeft diverse richtlijnen op haar website gepubliceerd.

De expertgroep die de richtlijn heeft opgesteld, is samengesteld uit sportartsen en sportartsen io. De leden van de expertgroep hebben onafhankelijk gehandeld en waren gemandateerd door de Vereniging voor Sportgeneeskunde.

Inhoud richtlijn:
Algemene inleiding
1.1. Aanleiding en achtergrond
1.2. Doelstelling
1.3. Richtlijngebruikers
1.4. Definities en afbakening
1.5. Probleemomschrijving en uitgangsvragen
1.6. Expertgroep
1.7. Wetenschappelijke onderbouwing
1.8. Kosteneffectiviteit
1.9. Implementatie
1.10. Juridische betekenis van richtlijnen
1.11. Herziening

2. Epidemiologie
2.1. Inleiding
2.2. Welke epidemiologische gegevens zijn er bekend over PFPS bij sporters?
2.3. Welk deel van de PFPS problemen wordt in eerste instantie gezien door de huisarts, (sport)fysiotherapeut en sportmasseur?

3. Diagnostiek
3.1. Inleiding
3.2. Wat zijn de kenmerken van PFPS (in anamnese, lichamelijk onderzoek, pathologisch anatomisch substraat)?
3.3. Welke interne (persoonsgebonden) en externe (omgevingsgebonden) factoren zijn van invloed op de klachten?
3.4. Waar moet differentiaal diagnostisch aan gedacht worden?
3.5. Wat is de rol van aanvullend onderzoek?

4. Behandeling
4.1. Inleiding
4.2. Wat is het natuurlijk beloop van PFPS bij sporters?
4.3. Welke behandelingsmethoden worden gebruikt bij PFPS bij sporters?
Wat is er bekend over de effectiviteit?
4.4. Welke sportadviezen kan de behandelaar van PFPS geven aan patiëntsporters?
4.5. Hoe groot is de kans op recidiveren en welke maatregelen kunnen worden genomen om recidieven te voorkomen?

Samenvatting
Stroomdiagram
Overzicht aanbevelingen

Tot slot wordt het sportadvies gegeven: Vermijden van (sport)activiteiten met hoge krachten op het patellofemorale gewricht, zoals springen, squatten, leg-press, traplopen, tegen de wind in of heuvel op fietsen, etc. De duur van de gewijzigde sportactiviteiten is afhankelijk van het klinisch beloop. Training geleidelijk uitbreiden ter voorkoming van recidief.