Donderdag 13 augustus 2015

Oxygen uptake kinetics in chronic heart failure

Chronisch hartfalen (CHF) wordt gekenmerkt door een verminderd inspanningsvermogen. Om deze reden speelt inspanningsdiagnostiek een steeds belangrijkere rol bij het vaststellen van de ernst en prognose van dit ziektebeeld. Alhoewel het maximale zuurstofopnamevermogen (peak VO2) nog steeds de meest gebruikte inspanningsparameter is, geven submaximale inspanningsparameters een beter beeld van het dagelijkse inspanningsvermogen van deze pati├źnten.
Proefschrift (2009), geschreven voor wetenschappers en andere geïnteresseerden in chronisch hartfalen en inspanning. Auteur: Kemps, H.M.C., Technische Universiteit Eindhoven, evidence based informatie. (chronische) Aandoening: hart- en vaatziekten. Type letsel: orgaanletsel. Aard van de informatie: onderzoek.

Chronisch hartfalen (CHF) wordt gekenmerkt door een verminderd inspanningsvermogen. Om deze reden speelt inspanningsdiagnostiek een steeds belangrijkere rol bij het vaststellen van de ernst en prognose van dit ziektebeeld. Alhoewel het maximale zuurstofopnamevermogen (peak VO2) nog steeds de meest gebruikte inspanningsparameter is, geven submaximale inspanningsparameters een beter beeld van het dagelijkse inspanningsvermogen van deze patiënten. Dit proefschrift beschrijft onderzoek naar de klinische bruikbaarheid en de fysiologische achtergrond van zuurstofopname (VO2) kinetiek (i.e. de snelheid van stijgen en dalen van VO2 tijdens en na submaximale inspanning) bij CHF patiënten. De resultaten van de studies uit het eerste deel toonden aan dat met name VO2 herstel kinetiek betrouwbaar kan worden bepaald bij CHF patiënten en dat deze parameter bruikbaar is voor het bepalen en voorspellen van effecten van fysieke training. In het tweede gedeelte van het proefschrift werd met behulp van een aantal geavanceerde dynamische meettechnieken (radial artery pulse contour analysis voor bepaling van cardiac output, near Infrared spectroscopie voor skeletspieroxygenatie en 32P MR spectroscopie voor skeletspiermetabolisme) vastgesteld dat VO2 kinetiek bij matig beperkte CHF patiënten hoofdzakelijk wordt beperkt door een verminderde lokale O2 aanvoer. Dit suggereert dat toekomstige behandelingen met name gericht dienen te zijn op verbetering van skeletspierdoorbloeding.