Dinsdag 11 augustus 2015

Overzicht vergoedingen Sportzorg door zorgverzekeraars

Ieder jaar stelt Sportzorg.nl een top-3 samen van zorgverzekeraars met het beste aanvullende pakket voor sportieve Nederlanders.

Ieder jaar stelt Sportzorg.nl een top-3 samen van zorgverzekeraars met het beste aanvullende pakket voor sportieve Nederlanders.

Een snelle diagnose en een deskundig sportmedisch advies zijn essentieel voor mensen die willen blijven of willen beginnen met sporten.

Daarom adviseert Sportzorg.nl zorgverzekeraars minimaal één blessureconsult en twee herhalingsconsulten per jaar door een sportarts te vergoeden. Daarnaast worden vergoedingen, eens in de twee jaar, voor een sportmedisch onderzoek en een verplicht sportmedisch onderzoek volgens de eisen van de betreffende sportbond geadviseerd. De zorgverzekeraar met de beste vergoedingen voor sporters ontvangt het keurmerk ‘Aanbevolen door Sportzorg.nl’. Dit keurmerk houdt in dat de zorgverzekeraar een zo volledig mogelijk pakket aanbiedt.