Maandag 20 juli 2020

Oproep participatie onderzoek naar inspannings-gebonden hitteberoerte en rabdomyolyse

Graag vragen wij uw aandacht voor onderzoek naar inspanningsgebonden hitteberoerte en rabdomyolyse in Nederland. Dit onderzoek wordt uitgevoerd door Bart van der Leer (masterstudent geneeskunde) bij de afdelingen neurologie en fysiologie in het Radboudumc, onder begeleiding van dr. N.C. Voermans (neuroloog) en dr. C. Bongers (fysioloog). Tevens is Tom Wiggers (AIOS sportgeneeskunde) betrokken, die de VSG-richtlijn ‘Aanbevelingen voor sporten in warme omstandigheden’ schreef.
Graag vragen wij uw aandacht voor onderzoek naar inspanningsgebonden hitteberoerte en rabdomyolyse in Nederland. Dit onderzoek wordt uitgevoerd door Bart van der Leer (masterstudent geneeskunde) bij de afdelingen neurologie en fysiologie in het Radboudumc, onder begeleiding van dr. N.C. Voermans (neuroloog) en dr. C. Bongers (fysioloog). Tevens is Tom Wiggers (AIOS sportgeneeskunde) betrokken, die de VSG-richtlijn ‘Aanbevelingen voor sporten in warme omstandigheden’ schreef.

Graag vragen wij uw aandacht voor onderzoek naar inspanningsgebonden hitteberoerte en rabdomyolyse in Nederland. Dit onderzoek wordt uitgevoerd door Bart van der Leer (masterstudent geneeskunde) bij de afdelingen neurologie en fysiologie in het Radboudumc, onder begeleiding van dr. N.C. Voermans (neuroloog) en dr. C. Bongers (fysioloog). Tevens is Tom Wiggers (AIOS sportgeneeskunde) betrokken, die de VSG-richtlijn ‘Aanbevelingen voor sporten in warme omstandigheden’ schreef.
Inspanningsgebonden hitteberoerte is een levensbedreigende aandoening. Een aanval kan gepaard gaan met acute massale spierafbraak, ook wel ‘rabdomyolyse’ genoemd. Doordat het een zeldzame aandoening betreft, hebben zorgverleners weinig ervaring met dit ziektebeeld. Hierdoor wordt een hitteberoerte vaak pas laat herkend, terwijl de kans op een goed herstel toeneemt wanneer de hitteberoerte vroeg herkend wordt en er snel en agressief gekoeld wordt. Door middel van een medisch dossieronderzoek en een online vragenlijstonderzoek willen we de kennis over dit ingrijpende ziektebeeld in Nederland vergroten. Het doel is om een duidelijker beeld te krijgen van de kenmerken van een hitteberoerte, de behandeling in het ziekenhuis, en over het herstel nadien. Deze kennis kan de behandeling en begeleiding van patiënten verbeteren. Voor dit onderzoek is goedkeuring verleend door de ethische commissie van het Radboudumc.


Mocht u sporters of militairen kennen die zo'n inspanningsgebonden hitteberoerte of rabdomyolyse-aanval hebben meegemaakt in de afgelopen 10 jaar, dan zouden wij deze patiënten graag benaderen. U kunt dan mailen naar hitteberoerte.neuro@radboudumc.nl .