Donderdag 15 oktober 2020

Oproep onderzoek naar menstruatieklachten bij sportsters

In het Máxima Medisch Centrum wordt door de sportgeneeskunde en gynaecologie onderzoek gedaan naar menstruatieproblemen bij vrouwelijke sportsters.

In het Máxima Medisch Centrum wordt door de sportgeneeskunde en gynaecologie onderzoek gedaan naar menstruatieproblemen bij vrouwelijke sportsters.

We willen met dit onderzoek inzicht krijgen op de kennis hiervan onder sportartsen en fysiotherapeuten. Wat is algemeen bekend en wat zijn hiaten? We willen uiteindelijk de kennis bij zorgverleners verbeteren omtrent deze onderwerpen.

Om de kennis beter in kaart te brengen is een korte vragenlijst opgesteld, het invullen hiervan duurt ongeveer 5 minuten.

Bent u sportarts (in opleiding) en bereid om een bijdrage te leveren aan wetenschappelijk onderzoek, ga dan naar de vragenlijst.

 Alvast bedankt, namens de onderzoeksgroep

Drs. Merel Wielink (sportarts in opleiding Máxima Medisch Centrum)
Prof. Marlies Bongers (gynaecoloog Máxima Medisch Centrum)
Dr. Simone Goossens (gynaecoloog Máxima Medisch Centrum)
Drs. Edwin Achterberg (sportarts Máxima Medisch Centrum)
Saskia Verhoef (semi arts Máxima Medisch Centrum)