Maandag 16 oktober 2017

Occult coronary artery disease in middle-aged sportsmen with a low cardiovascular risk score: The Measuring Athlete's Risk of Cardiovascular Events (MARC) study

Bij 318 klachtenvrije sporters van 45 jaar en ouder, met een lage cardiovasculaire risicoscore, bij wie een routine sportmedisch onderzoek geen afwijkingen toonde werd een CT scan van het hart gemaakt. Hun belastbaarheid bij fietsergometrie was uitstekend (314 watt gemiddeld). De CTtoonde in 60 gevallen (19%) belangrijk coronarialijden, gedefinieerd als een CACS ≥ 100 Au en/of meer dan 50% stenose in de coronairen. Op grond van de resultaten van de blanco CT scan (ter bepaling van de CACS) kon 15% (46 van de 300 proefpersonen met een lage SCORE risk) worden gereclassificeerd naar een hoog cardiovasculair risico groep. 43 proefpersonen werd geadviseerd te starten met een statine. De overige 17 proefpersonen werd geadviseerd een cardioloog te consulteren (zij met een CACS > 400 Au danwel een stenose > 50%). Van deze 17 ondergingen vier proefpersonen een dotterbehandeling van de kransvaten. In het algemeen werd aan de 17 genoemde proefpersonen geadviseerd medicatie te starten en geen extreme inspanningen meer te leveren.
Wetenschappelijk artikel verschenen in European Journal of Preventive Cardiology (mei 2016) 2016, Vol. 23(15) 1677–1684. Trefwoorden: Sportgerelateerde hartdood, CT-hart, sportmedische keuring, coronairlijden

Bij 318 klachtenvrije sporters van 45 jaar en ouder, met een lage cardiovasculaire risicoscore, bij wie een routine sportmedisch onderzoek geen afwijkingen toonde werd een CT scan van het hart gemaakt. Hun belastbaarheid bij fietsergometrie was uitstekend (314 watt gemiddeld). De CTtoonde in 60 gevallen (19%) belangrijk coronarialijden, gedefinieerd als een CACS ≥ 100 Au en/of meer dan 50% stenose in de coronairen. Op grond van de resultaten van de blanco CT scan (ter bepaling van de CACS) kon 15% (46 van de 300 proefpersonen met een lage SCORE risk) worden gereclassificeerd naar een hoog cardiovasculair risico groep. 43 proefpersonen werd geadviseerd te starten met een statine. De overige 17 proefpersonen werd geadviseerd een cardioloog te consulteren (zij met een CACS > 400 Au danwel een stenose > 50%). Van deze 17 ondergingen vier proefpersonen een dotterbehandeling van de kransvaten. In het algemeen werd aan de 17 genoemde proefpersonen geadviseerd medicatie te starten en geen extreme inspanningen meer te leveren.

Behandeling van 1000 laag risicopatiënten met een statineover een periode van 5 jaar voorkomt een cardiovasculaire gebeurtenis (hartinfarct, herseninfarct, hartdood) bij 11 van hen (number needed to treat (NNT): 91).23 De toegevoegde waarde van non-invasieve beeldvorming met CACS blijkt uit de geschatte 5 jaars NNT van statine-behandeling van klachtenvrije deelnemers aan het MESA bevolkingsonderzoek met CACS ≥ 100 Au: de NNT is 19.
In ons onderzoek werd bij 60 van de 318 deelnemers coronarialijden gevonden (19%). Bij hen zal het behandeleffect naar verwachting vergelijkbaar zijn met dat van MESA deelnemers met een CACS ≥ 100 Au. Een conservatieve schatting van het effect van ons onderzoek is de volgende: bij 60 (19%) van de 318 deelnemers werd belangrijk coronarialijden gevonden, met een NNT van 19 worden dan >3 cardiovasculaire gebeurtenissen (een hart- of herseninfarct dan wel overlijden) voorkomen. Ter vergelijking: de NNT om 1 cardiovasculaire gebeurtenis te voorkomen in een laag risico groep met een hoge bloeddruk bedraagt 81.28 Daarnaast is uit het eerder genoemde EISNER onderzoek bekend dat klachtenvrije mensen die behandeld worden met statines zich gezonder gaan gedragen.

Lees het artikel>>