Vrijdag 11 september 2015

Normal electrocardiographic Findings: recognizing physiological adaptations in athletes (Deel 1)

Het ECG van een sporter is een eenvoudig en goedkoop uit te voeren onderzoek om aangeboren en erfelijke hartziekten bij jonge sporters te kunnen identificeren, en vormt een hoeksteen bij pre-participatie screening (PPS) volgens het Lausanne protocol.1-6 In het maartnummer van Sport & Geneeskunde is een begin gemaakt met het publiceren van een viertal zeer interessante artikelen over het ECG bij sporters, die door BJSM recent werd uitgegeven.7-12 In dit meinummer van Sport & Geneeskunde volgt deel II van deze “cursus”: Normale ECG bevindingen bij de sporter.10
Artikel, verschenen in Geneeskunde & Sport, 2, 2013. Nicole M Panhuyzen-Goedkoop. Onderdeel van vierdelige reeks, BJSM 2013;47:125–136. Trefwoorden: sudden cardiac death, SCD, ECG, interpretation, athletes, Seattle Criteria

Figuur 4 pagina 28. (geen idee hoe dat eruit ziet met de titel er doorheen)