Maandag 20 juli 2015

Nieuwe Wingate software: observaties, interpretaties en hypotheses

Onderzoeksartikel, verschenen in Geneeskunde & Sport 36, 3, juni 2003. H. van der Loo, T. Collée, P. Vergouwen Trefwoorden: anaeroob vermogen, explosiviteit, anaeroob uithoudingsvermogen, software
Onderzoeksartikel, verschenen in Geneeskunde & Sport 36, 3, juni 2003. H. van der Loo, T. Collée, P. Vergouwen Trefwoorden: anaeroob vermogen, explosiviteit, anaeroob uithoudingsvermogen, software

De Wingate test is een fietsergometertest ter evaluatie van het anaërobe prestatievermogen. De test wordt in vele inspanningslaboratoria afgenomen. Recentelijk is er nieuwe software op de markt gekomen, die bij de berekening van het uitwendige vermogen rekening houdt met de snelheidsverandering van het vliegwiel. In dit artikel wordt beschreven hoe de testresultaten na bewerking kunnen worden vergeleken met gegevens uit opgebouwde databases. Verder komt de invloed van een staande versus een vliegende start op de testresultaten aan de orde, en wordt besproken hoe de software met betrekking tot een staande start geoptimaliseerd zou kunnen worden. Tenslotte gaat het artikel in op de vraag hoe parameters als de Fatigue Index, de Peak Power en de Time to Peak Power in samenhang geïnterpreteerd kunnen worden.