Donderdag 15 oktober 2020

Nieuwe Richtlijn Achilles Tendinopathie

Achilles tendinopathie is een veel voorkomende aandoening met een grote impact en vaak lange klachtenduur. De Vereniging voor Sportgeneeskunde heeft als initiatiefnemer een multidisciplinaire richtlijn laten ontwikkelen. De nieuwe richtlijn geeft een breed overzicht van de problemen die worden ervaren door patiƫnten die deze aandoening hebben of hebben gehad en zorgverleners die deze aandoening behandelen. Deze problemen bevinden zich in de deelgebieden preventie, vaststelling van de diagnose, de rol van beeldvorming, behandeling, prognose en het voorkomen dat de klachten terugkeren.

Achilles tendinopathie is een veel voorkomende aandoening met een grote impact en vaak lange klachtenduur. De Vereniging voor Sportgeneeskunde heeft als initiatiefnemer een multidisciplinaire richtlijn laten ontwikkelen. De nieuwe richtlijn geeft een breed overzicht van de problemen die worden ervaren door patiënten die deze aandoening hebben of hebben gehad en zorgverleners die deze aandoening behandelen. Deze problemen bevinden zich in de deelgebieden preventie, vaststelling van de diagnose, de rol van beeldvorming, behandeling, prognose en het voorkomen dat de klachten terugkeren.

De diagnose achilles tendinopathie kan worden gesteld als er 4 diagnostische criteria aanwezig zijn: gelokaliseerde symptomen ter plaatse van de achillespees, er is pijn in relatie tot (sport)belasting, een lokale zwelling en pijn bij lokale palpatie van de achillespees. Als één van deze criteria ontbreekt, kan echografie worden overwogen. De hoeksteen van de behandeling bestaat uit educatie, belastingadviezen en opbouwende krachtoefeningen van de kuitspieren. Het advies is terughoudend te zijn met een afwachtend beleid en ontstekingsremmende medicatie.

Deze richtlijn heeft als doel uniformiteit te creëren in communicatie en medisch handelen, het optimaliseren van de behandelstrategieën, het verminderen van variatie in de geleverde zorg, en het verminderen van onnodige zorg. Bij deze richtlijn is als hulpmiddel ook een presentatie beschikbaar gemaakt om de richtlijn te presenteren en te bespreken (in de vakgroep, tijdens een congres, etc.).

Ga naar de richtlijn Achilles tendinopathie in de Richtlijnendatabase op de FMS site

Nascholing

Op dinsdag 8 december organiseert de VSG ism de KNGF en NVFS een avondsessie over deze nieuwe richtlijn.  Aanmelden door hier te klikken.

 Infographic voor de geblesseerde sporter 

 

 

Samenstelling van de werkgroep

 • Dr. R.J. de Vos (voorzitter), sportarts, afdeling orthopedie en sportgeneeskunde, Erasmus MC, Universitair Medisch Centrum, Rotterdam; VSG 
 • Prof. dr. J. Zwerver, hoogleraar Sportgeneeskunde Universitair Medisch Centrum Groningen, sportarts Sports Valley, Ziekenhuis Gelderse Vallei, Ede; VSG
 • Dr. D.E. Meuffels, orthopaedisch chirurg, afdeling orthopedie en sportgeneeskunde, Erasmus MC, Universitair Medisch Centrum, Rotterdam; NOV
 • F.F. Smithuis, musculoskeletaal radioloog, afdeling radiologie & nucleaire geneeskunde, Amsterdam UMC, Amsterdam; NVvR
 • R.D. van Ingen, kaderhuisarts Bewegingsapparaat, Huisartsenpraktijk Van Ingen - Breugem, Apeldoorn; NHG 
 • Dr. F.J. van der Giesen, physician assistant Reumatologie, afdeling Reumatologie Leids Universitair Medisch Centrum; Nederlandse Health Professionals in de Reumatologie
 • E. Visser, Sportfysiotherapeut/Master Manueel therapeut, Sportgeneeskunde Rotterdam, KNGF en NVFS

Klankbordgroep

 • Nederlandse Vereniging voor Reumatologie
 • Nederlandse Vereniging voor Heelkunde
 • Nederlandse Vereniging van Revalidatieartsen
 • Nederlandse Vereniging voor Arbeids- en Bedrijfsgeneeskunde
 • Nederlandse Vereniging van Podotherapeuten
 • Nederlands Genootschap voor Sportmassage
 • Nederlandse Vereniging voor Verzekeringsgeneeskunde
 • Koninklijke Nederlandse Atletiekunie

Met medewerking van

 • A.C. van der Vlist (coördinator ontwikkeling richtlijn), promovendus afdeling orthopedie en sportgeneeskunde, Erasmus MC, Universitair Medisch Centrum, Rotterdam

 Met ondersteuning van

•          Dr. A.C.J. Balemans, adviseur, Kennisinstituut van de Federatie Medisch Specialisten.
           Vanaf maart 2019
•          Dr. M.A. Pols, senior adviseur, Kennisinstituut van de Federatie Medisch Specialisten.
            Vanaf maart 2019
•          Dr. N. van Veen, adviseur, Kennisinstituut van de Federatie Medisch Specialisten.
            Tot Maart 2019
•          Dr. M. den Ouden - Vierwind, beleidsmedewerker VSG

 
Initiatief

Vereniging van Sportgeneeskunde

 In samenwerking met

 • Nederlandse Orthopaedische Vereniging
 • Nederlandse Vereniging voor Radiologie
 • Nederlandse Health Professionals in de Reumatologie
 • Koninklijk Nederlands Genootschap voor Fysiotherapie
 • Patiëntenfederatie Nederland

 

Met ondersteuning van 
Kennisinstituut van de Federatie Medisch Specialisten

Financiering

De richtlijnontwikkeling werd gefinancierd uit de Stichting Kwaliteitsgelden Medisch Specialisten (SKMS)